Град Априлци (квартал Видима) – Видимско пръскало (4 часа)

vidimskoОт квартал Видима на град Априлци се тръгва на юг по шосето за ВЕЦ Видима. Шосето следва Стърна река – начален приток Видима, пресича я след 1,5 км по мост и се разклонява, продължава се по лявото отклонение. Върви се по западния бряг на река Видима и се подминават хижа Видима. При ВЕЦ Видима пътят се разклонява, пресича се реката и се поема наляво. Маршрутът следва черния път по долината на реката. На няколко места тя се пресича по мостове. Достига се края на пътя – Пръскалското водохващане.

Read more