НЧ „Светлина – 1895г”  кв. Ново село в град Априлци е създадено на 1 декември 1895 година по инициатива на учителя Пенчо Дудевски. През своето съществуване и до днес то развива разностранна културно-просветна дейност. Носител е на орден „Кирил и Методий“ I -ва степен, както и на редица други високи отличия.
НЧ „Светлина – 1895г” е притегателен център за творческа работа и изяви изразени чрез неговите разнообразни дейности: библиотечна, художествено-творческа, певческа, танцова, организиране на изложби и културни изяви. Библиотечната дейност, като най-рано създаденото звено в читалището и до днес устоява своето централно място в общественото ползване на печатни материали. Библиотеката разполага с компютърна и офис техника, с която подобрява дейността си и предоставя услуги на читателите и гражданите. Художествени състави участват в регионални и национални събори, чествания на исторически дати и събития. Популяризират дейността си и в град Априлци и в ефира на Националното радио и телевизионни предавания. Читалището организира още концерти, местни празници и обичаи, фолклорен събор „Искри от миналото“ – на който участват фолклорни групи от цялата страна, празник на „Греяната ракия и сланина“, изложби – живопис, етнография.


Телефон 0878719825 , e-mail: [email protected]