Намира се на 526м н.в. в квартал Зла река в  град Априлци – масивна триетажна постройка с капацитет 57 места.

Тел: 06958/2919, 2243.