На 3, 6 и 9 май на Граднишкия боаз се водят сражения между настъпващият под предводителството на Саадулах ефенди. башибозук и въстаналите кръвеничани, остречани и новоселци/ главно от Черни Връх – местност на Априлци, една от най населените по онова време/.  Поради изгодно заетите позиции жертвите от страна на въстаниците са малобройни.
За да се увековечи паметта на загиналите и за да се напомня на идните поколения на подвига на дедите им , през 1900г по инициатива и със средства на Кольо Драгиев – Джумака от Кръвеник се издига скромен паметник. В изграждането му със свой средства участвува и Димо Цвятков – също от Кръвеник.


Той е изработен от местен камък в традиционният за този край стил на надгробен паметник. Върху него има полуграмотни надписи.

На източната страна „Господа пътници, това място е свята. Тук ний се бихме с турците за свободата на отечеството. Тук загинаха войводата дядо Филю /хванат и убит в Балкана /. Четник Христо Филов /обесен на плоюада в Севлиево/ и Дончо Фисчият , убит на Бунарят.“
   На западната страна:“От 1 до 11 май 1876г. кръвеничани, новоселци, остречани, столчани воюваха за свободата на България. Ние тлехме в занданите ос. Кипър, П. Щърбанов, Др. Стойчев, В. Йонков, Авр.Драганов, Нанко Пачника и Петър Буюклият.“  На южната страна:“Храм 1 май. Убити : Петър Крантов, Йонко Тотев, Ат. Влаха, Колю Тотев, Колю Кияков, иеромонах Калиник, Кънчо Малчов, Матю Ненов“.

Паметникът се намира на входа на град Априлци на влизане от град Севлиево.