В Априлци календарните празници са били свързани с главния поминък на населението – скотовъдство и земеделие, а не редуване на астрономическите промени в природата – движението наслънцето, луната и звездите.

 

В миналото  в хората от Априлци е била изградена представа, че с Игнажден, 20 декември – започва Новата година, а това предопределя и празничната обредност.. На този ден се прави „полазване“. Всеки човек, който влезе в къщи, взема предварително шепа трески от дръвника, пуска ги една по една в камината благославяйки : „На Ви агънца, буженца /теленца/, яренца, манченца/биволи/, прасенца, жито, папури, дечица и най-много здраве!“. „Полазник“ се нарича първият външен човекк, който този ден „полезе“ /влезе, посети/ къщата.