Коларо-железарството е един от старите занаяти в град Априлци. Арабаджиите (коларите) правят коли и каруци, нужни за всяка балканджийска къща. А железарите приготвят осите за колите. Обикновено те работят заедно — едните приготвят дървените части, а другите — металните.

Коларо-железарският занаят възниква през двадесетте години на миналия век след обединяването на двата отделни занаята – коларския и ковашкия. Колата е най-старото превозно средство за превоз на товари и хора, а в миналото и по време на война. До 80-те години на 19 век колата се прави изцяло от дърво — дъб, бряст или орех за главините и спиците, бряст и осен за наплатите и осите, бук за сандъците. След това проникват железните оси и железните обръчи, наричани най-често шини. Такива коли, пригодени да се теглят от коне, се наричат каруци (талиги). Голямо било вниманието към каруците — при направата им се изисквало да бъдат не само здрави, но и красиви. Защото, освен че служели във всекидневната земеделска работа, те били и мерило за имотността и усета за красота на стопанина. С каруците семействата ходели по сватби, сборове и празненства, с тях се пренасял моминският чеиз, с тях при нужда стопаните предприемали и по-далечни пътувания.