Image

   Дива свиня със средна дължина на долните зъби 26,70 см, която е била отстреляна през юни месец миналата година от испанският гражданин Фредерик  Николов  в района на дивечовъдното стопанство „Русалка“ в град Априлци е получила златен медал за трофей.  Трофеят е бил оценен със 132,3 точки по CIC и  заема гордото 20 място сред световния елит. Отново  в района на дивечовъдното стопанство „Русалка“  Априлци ловецът Мануел е повалил кафява мечка, оценена с 460,2 точки.