Златарство

Преди Освобождението практикуването на златарския занаят  се свързва със с. Ново село, днес квартал на град Априлци, където той е изключително добре развит. Предмет на изработване са били накити – пафти, пръстени, гривни, обици., като често се среща и практиката да се обковават пендари. Бижутерите са виждали в златото, среброто, медта и ценните камъни израз на хармонията в Природата.

Повечето от традиционните златарски форми и образци, разпространени в българските земи, се срещат, и тук. Сред тях са витите гривни „букалии“ или „кубелии“, съставени от две и три части, .които са отворени, гривните „ентешии“ състоящи се от множество верижки, съединени при закопчаването, различни видове обици, пръстени и др. Голямо е разнообразието по форма и украса на пафтите, които са неразделна част от женското облекло. Разпространени са както кръглите пафти, така и продълговатите, които често се украсяват допълнително с разноцветни камъни, както и с плочки от седеф или калай.Техниките на украса при златарските произведения са отливане, коване и изчукване, гранулация. Често се срещат и накити, изработени в сложната техника филигран, която е белег за майсторството на златаря и носи висока художествена стойност.

Голям дял от производството на майсторите златари се пада на църковната утвар. Изработвани били кръстове, потири,дискоси,дарохранителници,обкови на евангелия и др. Те били подарявани на църквите от богати граждани или отделни еснафски организации по случай някое събитие в живота на самия дарител.Основен елемент в украсата,използван от майсторите от Новоселската котловина е растителният мотив.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.