Започна приемането на декларация за облагане с туристически данък в Априлци, съобщиха от сайта на общината.

Декларацията за облагане с туристически данък се подава за всеки туристически обект /средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма/

в община Априлци по местонахождението му в срок до 30 януари 2012 г. Когато внесеният през годината данък е по-малък от 30% от данъка при пълен леглови капацитет, разликата се заплаща в срок до 1 март, независимо дали обектът се ползва.  Размерът на данъка се определя. за всяка, реализирана нощувка в средствата за подслон и местата за настаняване за всички населените места в общината в размер на:

           1. 0,30 лв. за нощувка за . категория 1 звезда

            2. 0,30 лв. за нощувка за . категория 2 звезди

            3. 0,30 лв. за нощувка за . категория 3 звезди

            4. 0,30 лв. за нощувка за . категория 4 звезди

            5. 0,30 лв. за нощувка за . категория 5 звезди