В миналото дървообработването е било силно развито в град Априлци. Най-старият занаят свързан с обработването на дървото е горянският. Горянството е груба обработка на дървения материал изрязван на стружните (гатерите) на талпи (дебели дъски) и педаври (тънки дъски). В Новоселската котловина е имало доста стружни, на които са добивани дъски. Не случайно първото име на Ново село през турско робство е била Тахтаджикьой (Дъскарско село).

Майсторите са правели греди, други наплати, картове, хомоти, лопати, крини, кобилици, оси за каруци и др. ,а по-опитните майстори от дъските са изработвали сандъци, шкафчета, ракли, маси. Изделията опушвали и обгаряли, срещу загниване на дървото, след което с помощта на железен пергел, нож или длето ги украсявали с геометрични фигури (черти, точки, кръгчета, зигзаги) или дълбаели птици и животни, цветя и клонки.

И всичкият този дървен материал и покъщнина от дърво се е приготвял с една единствена цел – да се откара в полето и да се замени за царевица и пшеница.