Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Познавателен маршрут "Видимското пръскало" Ново

vidimsko2

Познавателен маршрут "Видимското пръскало" е част от туристическите атракции на Национален парк "Централен Балкан" - вторият по големина в страната ни, опазващ изключителни и представителни горски и тревни екосистеми, запомнящи се пейзажи, невероятно богатство от видове!

Маршрутът е създаден от Дирекцията на Парка, чрез обществена поръчка, финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната страна (ПУДООС).Пътешествието ще ви разкрие удивителната история на живата планина и нейните хора, ще чуете песента на водата, ще видите уникални растения и животни и ще се потопите в техния свят.· Пункт 1 - В началото ще научите повече за разнообразието на живота, мисията на "Централен Балкан" и историята на Априлци. · Пункт 2 - В "Зелената класна стая" ще се срещнете с растенията - полезни и просто красиви, с горските животни - с лапи, нокти, пернати и опашати, а ще има и интересни игри… · Пункт 3 - На входа на резерват "Северен Джендем" ще се запознаете с пасищата и странните обитатели на "Централен Балкан", ще научите приказката на водата от "буков корен" … · Пункт 4 - Последното място предлага неповторима гледка към едно от чудесата на Парка - Видимското пръскало. Не я пропускайте!
Априлци.net