Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Градски парк

Градски парк за отдих в град Априлци Градски парк за отдих в град Априлци
Градският парк за отдих се намира в кв. Зла Река  предлага добри възможности за масов и индивидуален отдих, както и за опазване и съхранение на характерни крайречни ландшафти в района. Посетителите могат да видят иглолистни и ширколистни декоративни дървесни групи вечнозелни и цъфтящи храсти. В парка има алеи, обособени места за отдих и детски съоражения.
Априлци.net