Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Пешеходен

Пешеходен

Пешеходен туризъм в град Априлци

Веднъж посетили град Априлци - вие ще останете завинаги омагьосани от неповторимото очарование на този приказен свят - вековни зелени гори, съхраняващи митовете за смели юнаци и хайдути, омайни песни на птиците, кристални планински ручеи и свеж планински въздух!
За любителите на пешеходния туризъм в планината има живописни екопътеки и маршрути, водещи до интересни местности и забележителности.

Местонахождение и характеристика:  Северният Джендем представлява северната страна на вр. Ботев. Със своите 2 376 м надморска височина вр. Ботев е първенецът на Стара планина. Намира се в Трояно-Калоферската планина. Северният джендем е стена с ширина повече от 10 км и височина варираща от 400 до 800 м. Прорязана от десетки лавинни улеи, ясно изразени ръбове, скални тераси, различни фирнови полета и множество водопади с различна дължина, тя е една уникална природна даденост. Условно се дели на две части: североизточна и северозападна част. Стената се намира на територията на резерват „Северен Джендем“ и е част от национален парк Централен Балкан. Резерватът е обявен през 1983г. с цел да се запазят субалпийските скални местообитания на ендемични, редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти, естествени горски екосистеми. Релефът на резервата е силно начленен от скални проломи, стени, тераси и др. Тук вирее и най-рядкото растение в Стара планина – Балканско плюоскавиче-български ендемит. Сравнително непроучен резерват.

 Изтегли картата от тук!

Маршрута Град Априлци - Чуклата-  Раева могила /Раевото/ 2,5 часа.

Тук  може да се насладите на удивително красивата панорама на град Априлци и Стара плнанина.

От квартал Острец на град Априлци се стига до едноименния връх Острец.Маршрута е около 2  часа. Върхът се намира в пределите на национален парк Централен Балкан.
От връх Острец се разкрива невероятна панорама към град Априлци, която заслужава да се види!

Хижа Плевен е много удобна изходна база за изкачването на старопланинския първенец, но само през лятото тъй като през зимата много пасажи от пътеката към него са лавиноопасни. Почти през целия път се разкриват прекрасни панорами към дивия лабиринт на Северния Джендем. От хижата в южна посока маркираната пътека пълзи през гористия хребет Мургата, излиза на откритото било и се спира на малката скалиста площадка Пещта. Оттук пътеката завива на изток и траверсира косо, като постепенно набира височина. Тя минава високо над надвесения над Джендема скалист връх Купата (Кралимарковска купа), над пещерата Водните дупки и след като пресече левия изворен приток на река Васильовица с рязък завой на юг изскача на седловината при заслон Христо Ботев. Оттук в източна посока, по серпентините на гъсто маркираната билна пътека връх Ботев се изкачва за около 30 - 40 минути.
Красивият връх Русалка се издига северозападно от хижата. Изкачването му е леко и приятно, а денивелацията, която се преодолява е сравнително малка - около 400 метра. По добре очертана пътека в западна посока се набира плавно височина. След около 1 км пътеката се раздвоява - лявата траверсира под главното било изворите на река Тъжа и с огромна дъга извежда на Русалийска поляна. Дясната пътека продължава в северозападна посока и изкачва връх Русалка.
Априлци Нет организира излети в планината, като осигурява трансфера до изходните пунктове за хижите Плевен и Тъжа. По желание и при групи с не повече от 10-12 човека се осигуряват опитни планински водачи и инструктори.От центъра на квартал Острец с градски автобус се стига до махала Боевци. От там се тръгва направо по асфалтовия път до Острешка река и за около 1 час се стига до Христова стружна. От там след около 2 часа пътеката се пресича с горски път, който следва до билото на планината. От там в посока юг-югоизток за около 20 минути се стига до хижа Тъжа.За връх Марагидик се тръгва по планинското било (местността Табите) в югозападна посока. До върха се стига за около 1.30 часа.За Кадемлийското пръскало се тръгва от хижа Тъжа, в югоизточна посока. След това се върви по макаданов път, водещ към село Тъжа. От хижата до Кадемлийското пръскало се стига за около 2.40 часа. 
От квартал Видима на град Априлци се тръгва на юг по шосето за ВЕЦ Видима. Шосето следва Стърна река - начален приток Видима, пресича я след 1,5 км. по мост и се разклонява, продължава се по лявото отклонение. Върви се по западния бряг на реката и се подминават хижа Видима и ВЕЦ Видима. На юг над изворите на реката е връх Кралимаркова копа, а на изток са гористите ридове Малък и Голям Осрядък. При водослива на началните притоци на реката, шосето свършва с площадка за обръщане.
Квартал Острец на град Априлци е най-удобният изходен пункт за посещение на хижа Тъжа. От центъра на този квартал се поема по долината на Острешка река по планинско шосе, достига се водосливат с малък поток - Атанасова стружна. Нагоре се виждат стръмни, обрасли с букова гора склонове, а над тях - скалистите чукари на върховете Зелениковец, Куртбашица, Колата и острата пирамида на връх Русалка.

vidimsko2

Познавателен маршрут "Видимското пръскало" е част от туристическите атракции на Национален парк "Централен Балкан" - вторият по големина в страната ни, опазващ изключителни и представителни горски и тревни екосистеми, запомнящи се пейзажи, невероятно богатство от видове!

vidimskoОт квартал Видима на град Априлци се тръгва на юг по шосето за ВЕЦ Видима. Шосето следва Стърна река - начален приток Видима, пресича я след 1,5 км по мост и се разклонява, продължава се по лявото отклонение. Върви се по западния бряг на река Видима и се подминават хижа Видима. При ВЕЦ Видима пътят се разклонява, пресича се реката и се поема наляво. Маршрутът следва черния път по долината на реката. На няколко места тя се пресича по мостове. Достига се края на пътя - Пръскалското водохващане.
По стъпките на новоселските въстаници.

„За обич трябва и история. За обич трябва и памет на посечени глави, за горди хора, за жени като Стоянка Драгановска, за мъже като даскал Дабев, за българи като новоселци, които душата си оставиха там в оная изгорена чаршия, ала честта никога…И още памет трябва“ Марко Семов „Там гдето..“

Априлци.net