Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Природни ресурси

Природни ресурси

Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

Околната среда в Априлци е с уникално красивата си природа, величествени пейзажи, реки и водопади, пропасти, гори, природни забележителности, паркове, резервати и др. е притегателен център за всеки. Тя създава прекрасни условия за развитието на всички видове природосъобразен туризъм и отдих.

Територията на Априлци е предимно планинска. Населените места в него са разположени в слънчева котловина в сърцето на Балкана. През нейната територия преминава река Видимас основни й притоци “Зла река” и река “Острешка”. Климатът е умерено континентален. Във високите части на Предбалкана и особено в Стара планина се проявява планински климат. Там намаляват средногодишните абсолютните температури. Увеличават се валежите и снежното задържане.

Град Априлци е разположен в котловина. Релефът му е разнообразен - от типичната котловина по поречието на река Видима, Острешка и Зла река, които лакатушат живописно в котловината, до стръмни и отвесни склонове. Те се отличават със своите красиви стръмни, обрасли с гори склонове. Те са привлекателни за туризъм, развитие на селското и горското стопанство и др.

Априлци.net