Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Природа, природни забележителности, ресурси, флора и фауна, местности

Природа

Град Априлци е планински град уникален със своята природа, флора, фауна и живописни пейзажи. Градът е сгушен в полите на Стара планина и обгърнат от аромата на билки и диви цветя и  в очарованието на пъстрата цветна палитра на планинските гори и поляни и
бистрата студена планинска вода, течаща от многоброините чешми.

Това прави Априлци предпочитана туристическа дестинация

Подкатегории

Природни забележителности

Град Априлци ще Ви даде възможност да видите връх Ботев, връх Русалка и още много върхове от Стара планина.

Преглед на статии...

Връх Русалка или както е по известен Марагидик притежава неизмерима притегателна сила с изящно изваян връх. Гледан от град Априлци той пленява очите с островръхата си чука, а притвориш ли ги крилата на въображението неусетно те пренасят в света на легендите и преданията, където на връх Русалка е отредено най-лично мято. Върхът е висок 1889м.

Между връх Ботев и масива Триглав старопланинската верига разстила широко заоблени рамене и се снишава към долината на река Тъжа. Тук в тази сравнително по-леснопроходима част на Калоферска планина една отколешна пътека се е изкатерила от незапомнени времена до билото на планината, за да се превърне в съединителна нишка за хората, свили дом в северното и южното подножие на стария Хемус (старото име на Стара планина). Това е Русалийската пътека (Русалийският проход), която сега се пресича на много места от планинския път за връх Ботев.

Априлци се намира в подножието на връх Ботев,  който е  е най-високия  връх в Стара планина 2376 метра.
Връх Ботев е изграден е от навлечени на север средногорски гранити и гнайси върху по-неустойчиви кредни и старотерциернии седиментни скали. По периферията на гранитния навлак са се оформили отвесни стени. От тези откоси се стичат много водопади, като най-известния е Райското пръскало. Той е най-високият водопад в България и на Балканския полуостров, с височина 124,5 м. На източния склон на масива на Ботев има два малки циркуса и снежници – следи от кватернерно заледяване.

Каптажите при изворите на две от трите най-важни реки в територията на Априлци (Видима с притоци Зла река и Острешка) са в основата на водоснабдяването. Каптажите Бъзов дял (река Видима) и “Пенови дупки” (река Острешка) са източник на водоснабдяването на община Априлци.  Основните реки в райна на Априлци извират от територията на Националния парк „Централен Балкан“.

Околната среда в Априлци е с уникално красивата си природа, величествени пейзажи, реки и водопади, пропасти, гори, природни забележителности, паркове, резервати и др. е притегателен център за всеки. Тя създава прекрасни условия за развитието на всички видове природосъобразен туризъм и отдих.

Територията на Априлци е предимно планинска. Населените места в него са разположени в слънчева котловина в сърцето на Балкана. През нейната територия преминава река Видимас основни й притоци “Зла река” и река “Острешка”. Климатът е умерено континентален. Във високите части на Предбалкана и особено в Стара планина се проявява планински климат. Там намаляват средногодишните абсолютните температури. Увеличават се валежите и снежното задържане.

Град Априлци е разположен в котловина. Релефът му е разнообразен - от типичната котловина по поречието на река Видима, Острешка и Зла река, които лакатушат живописно в котловината, до стръмни и отвесни склонове. Те се отличават със своите красиви стръмни, обрасли с гори склонове. Те са привлекателни за туризъм, развитие на селското и горското стопанство и др.

Априлци.net