Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Снимки от Априлци


априлци-5
Снимки от...
априлци-5...

Министерството на земеделието и храните ще гостува на град Априлци

Оценете статията
(0 оценки)
Министерство на земеделието ще гостува на гр. Априлци Министерство на земеделието ще гостува на гр. Априлци

На 2 септември /петък / в Априлци  ще се проведе семинар на Министерството на земеделието и храните, свързан с Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ и представяне на резлутатите по ПРСР 2007-2013 г. за подпомагане на организации на производителите и други мерки,  с участници – експерти от  Дирекция ”Развитие на селските райони” към МЗХ, съобщиха от пресцентъра на МЗХ специално за Априлци Нет

По време на семинара ще бъдат показани добри практики по изпълнени проекти, който са финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Експерти от МЗХ и ДФЗ ще представят актуална информация по мерките: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства", 112 „Създаване на стопанства за млади фермери", 142 „Създаване на организации на производители", Мряка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи"

До 01.09.2011 година всички граждани на община Априлци могат да внесат писменни запитвания относно проектите до Кмета д-р Младен Пелов.

Презентация на одобрените общински проекти по Програмата за развитие на селските райони може да разгледате в раздел "ПРОЕКТИ" на настоящата страница, ни съобщават от интернет страницата на община Априлци - http://www.obshtina-apriltsi.com/


Априлци.net