Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина

Снимки от Априлци


Първенецът на Стара планина връх Ботев
Снимки от...
Първенецъ...

Резерват Джендема става на 58 години

Оценете статията
(0 оценки)
Резерват Джендем Резерват Джендем

Резерват “Джендема” е обявен на 28 март 1953 г. Територията му е 4220,2 хектара. Включен е в програмата на ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. “Джендема” е най-големият старопланински резерват и втори по площ в България.

Ботеввръшкият гранитен навлак, с разкрития на варовикови скали, оформя урвести склонове, дълбоки и тесни долини, масивни скални венци и пенести водопади. От връх Ботев се спуска най-високият български водопад – Райското пръскало (124,5 м.). В резерват “Джендема” се опазват вековни букови и буково-елови гори, обширни поляни с уникални субалпийски видове и съобщества. Поради специфичната си геология и климат, районът е богат на ендемитни видове и редки растения. Резерватът е център за формиране на нови растителни видове. Наричат го “Джендема” (от турски – адът), но за планинските обитатели – вълци, мечки, елени, диви кози, царски и скални орли и много други живи създания, той е рай.

"Джендема" е биосферен резерват, защитена територия I категория по класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN). С площ от 4220 хектара "Джендема" е най-големият Старопланински резерват и един от най-големите в България. На територията на резервата се намира и най-високият водопад в България - Райското пръскало. Флората е многообразна - представени са повечето от 1900-те вида и подвида висши растения, срещани в Национален парк" Централен Балкан".

Априлци.net