Априлци се намира в слънчева котловина на Стара планина
Ново село
Днешният квартал на Априлци е бил известен  под името  Еникьой - в прев. Ново Село. Името на Ново село произлиза от обстоятелството, че преди това в котловината съществува друго село -Острец наричано тогава Тахтакьой в прев. Дъскарско село Необходимостта от пазар, стопански център, духовен център, училище и административен център на няколкото селища и махали налага Ново село като административен и географски център на котловината.  Възниква през втората половина на 16 век.
 
Априлци.net